Msze Święte

W niedzielę i święta:

8:00

9:00

11:00

16:00

W dni powszednie

18:00

Spowiedź

W dni powszednie

od godziny 17:40


W pierwszy czwartek

od godziny 17:00


W pierwszy piątek

od godziny 15:30

Strona Główna

 

 

Żywy Różaniecmrs1 mrs2Bractwo Różańcowe istniało w Dobrzycy w roku 1753, kiedy proboszczem był ks. Józef Brodzicki. Skupione było wokół ołtarza Matki Boskiej Różańcowej.

Ks. Szymon Jabczyński (1816-1836) wielką wagę przywiązywał do odmawiania różańca. Co niedzielę po południu o godzinie 14 był odmawiany różaniec i Litania do Najświętszego Imienia Jezus, a o 15 były śpiewane Nieszpory.

Żywy Różaniec ustanowił w naszej parafii ks. Leon Ruszczyński (1859-1875)

Nie zachowały się dokładne wiadomości o działalności Bractw Różańcowych z tamtych lat. Pożary zarazy i wojny, które nawiedzały parafię sprawiły, że wiemy o tamtych czasach tak niewiele.

Od roku 1897 proboszczem dobrzyckim został ks. Stanisław Niziński. Przy poparciu właściciela majątku dobrzyckiego Józefa hr. Czarneckiego rozpoczął energiczną działalność. W kółkach Żywego Różańca skupił dorastającą młodzież i co miesiąc głosił im oddzielne nauki stanowe. Panny różańcowe zobowiązane były dbać o bieliznę kościelną.

Za czasów ks. Stanisława Śniatały były oddzielnie Matki Różańcowe i Panny Różańcowe. Posiadały własny sztandar, z którym uczestniczyły w procesjach. Każda róża - na zmianę - ubierała kwiatami ołtarze.

Przed II Wojną Światową Zelatorkami były: Kunicka, Brzezińska i Anna Molska - do roku 1954. Od roku 1955 Zelatorką była Anna Rostalska, która pełniła ta funkcję do roku 1978. W roku 1965 została wybrana na skarbnika Maria Pankowiak. W roku 1979 na zelatorkę została wybrana Stanisława Misiak. Jej zastępczynią była Franciszka Zmyślona, a funkcję skarbnika nadal pełniła Maria Pankowiak. Stanisława Misiak była zelatorką do grudnia 1994. W styczniu 1994r. funkcję zelatorki przejęła Franciszka Zmyślona. Od roku 1998 podczas choroby Franciszki Zmyślonej zastępowały ją Aleksandra Musielak i Stanisława Bura. W grudniu 1999r. Franciszka Zmyślona zdała funkcję zelatorki i również w grudniu 1999r. funkcję skarbnika zdała Maria Pankowiak. Od stycznia 2000r. zelatorką została Aleksandra Musielak, a funkcję skarbnika przyjęła Anna Magdziarek. 5 sierpnia 2004r. odeszła do wieczności prezes Matek Różańcowych Aleksandra Musielak. 14 listopada 2004r. został powołany zarząd w składzie: Prezes - Violetta Banaszyńska, Zastępca - Maria Gątowska, Skarbnikiem pozostała nadal Anna Magdziarek. Obecnie (30.11.2007r.) są 343 Matki Różańcowe.

W styczniu 2000r. wraz z ks. Kan. Henrykiem Buchalskim uchwalono, że w razie śmierci członkini różańca zostaje zamówiona msza święta, w dzień pogrzebu odmawiany jest różaniec, a na cmentarz idzie delegacja ze sztandarem. Spotkania Matek Różańcowych wraz z kapłanami będą odbywały się co kwartał.

12 września 2007r. odbyło się spotkanie wszystkich Matek Różańcowych z ks. Proboszczem Romanem Kłobus. W dniu 20 wrzesnia 2007r. na zebraniu z ks. Romanem Kłobusem, Zarządem i z Zelatorkami, zostało uchwalone dla każdej róży opiekuństwo duchowe:
I RÓŻA - św. Siostra Faustyna
II RÓŻA - św. Weronika
III RÓŻA - św. Anna
IV RÓŻA - św. Barbara
V RÓŻA - bł. Michał Kozal
VI RÓŻA - św. Józef
VII RÓŻA - św. Juda Tadeusz
VIII RÓŻA - św. Katarzyna
IX RÓŻA - św. Kinga
X RÓŻA - Wniebowzięcie NMP
XI RÓŻA - św. Dominik
XII RÓŻA - św. Tekla
XIII RÓŻA - bł. Bogumił
XIV RÓŻA - św. Maksymilian
XV RÓŻA - św. Marta
XVI RÓŻA - św. Teresa
XVII RÓŻA - św. Stanisław

 

Koło Żywego Różańca Matek przy parafii św. Tekli w Dobrzycy liczy obecnie 340 członkiń (17 róż).

 

W dniu 22.10.2008r. na powołanym przez księdza proboszcza Romana Kłobusa zebraniu sprawozdwczo-wyborczym z Zelatorkami, obecny Zarząd ustapił, gdyż jego kadencja się zakończyła. Ustępującemu Zarządowi udzielono absolutorium. Wybrano przez jawne głosowanie nowy zarząd w składzie:
Przewodnicząca - Violetta Banaszyńska 
Zastępczynie: Bogumiła Pietrzak i Romana Kot
Sekretarz: Maria Gątowska
Skarbnik: Anna Magdziarek i Aleksandra Tarnowska.

 

W dniu 10 października 2012 roku podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego z Zelatorkami powołano Zarząd na kolejne 4 lata w następującym składzie: 

Przewodnicząca - Violetta Banaszyńska 

 Zastępczynie: Romana Kot i Helena Gorlińska

 Sekretarz: Aleksandra Tarnowska

 Skarbnik: Romana Kot

 

Nowemu Zarządowi życzono powodzenia i opieki Matki Najświętszej.

 

Pielgrzymki Wspólnoty Matek Różańcowych

 

-Rokitnica, Lubaczów, Ryczywół, Budzyń - 07.05.2002r.
-Kraków, Łagiewniki, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Oświęcim, Brzezinka - 07-08.05.2007
-Sanktuarium MB Licheńskiej - 16.06.2003r.
-Sanktuarium MB Częstochowskiej i MB Gidelskiej - 07.07.2003r.
-Święta Lipka i Gietrzwałd - 16-17.06.2005r.
-Góra Świetej Anny i Częstochowa - 08.09.2005r.
-Puszczykowo, Rogalin i Kurnik - 10.05.2006r.
-Niepokalanów i Warszawa -11-12.07.2006r.
-Licheń - 5.09.2006r.
-Święta Góra - Gostyń, Rydzyna, Lubiń - 26.04.2007r.
-Sanktuarium MB Częstochowskiej i MB Gidelskiej - 04.07.2007r.

 

Copyright © 2017 Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętej Tekli

Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętej Tekli

ul. Rynek 6

63-330 Dobrzyca

Tel: 0-62 741 30 10

poczta@parafia-dobrzyca.pl